ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

De Tuinman en de Dood / Ο Κηπουρός και ο Θάνατος

De Tuinman en de Dood
P.N. van Eyck (1887-1954)

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer, èèn ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haaste mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorlangs gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!'-

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom', zo vrag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'


Ο Κηπουρός και ο Θάνατος

Ένας Πέρσης ευγενής:

Σήμερα έσπευσε ο κηπουρός μου, άσπρος από πανικό,
Μέσα στην οικία μου: 'Κύριε, Κύριε, ένα λεπτό!

Εκεί πέρα, στις τριανταφυλλιές, κλάδευα κλαδί, κλαδί
Όταν πίσω μου κοίταξα. Είδα το Θάνατο να μ' απειλεί.

Τρόμαξα, και έτρεξα απ'την άλλη,
Αλλά είδα και από εκεί την απειλή του χεριού του πάλι.

Αφέντη, το άλογο σου, και άσε με να φύγω βιαστικά,
Πριν το βράδυ θα έχω φτάσει στο Ισπαχάν!' -

Το μεσημέρι (είχε φύγει εδώ και ώρα πιά)
Τον Θάνατο στο κέδρινο πάρκο συναντά

'Γιατί', έτσι τον ρωτώ, επειδή περιμένει και σιωπεί,
'Απείλησες τον υποτακτικό μου σήμερα νωρίς το πρωί;"

Γελώντας μου απαντά: 'Δεν ήταν απειλή,
Η έκπληξη μου ήταν, που έτρεψε τον κηπουρό σου σε φυγή,

Που τον είδα το πρωί εδώ
ακόμα στην δουλειά του απάνω
Αυτόν, που το βράδυ, στο Ισπαχάν έπρεπε να πάρω.'


Ελεύθερη μετάφραση: Ιπτ. Ολλανδός
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου